månadsarkiv: oktober 2022

Höjd båtplatsavgift 2023

Liten båtplats: 1400kr/år (inkl medlemsavgfit 200kr)
Stor båtplats: 1600kr/år (inkl medlemsavgfit 200kr)

På årsmötet 2021 fick styrelsen i uppgift att ta fram en reinvesteringsplan för våra bryggor.
Resultatet från denna skickades ut till samtliga medlemar i början på 2022 som underlag till årsmötet.
Under årets möte så presenterades återigen detta underlag vilket följdes av en diskussion om rimlig höjning av medlemsavgiften för att även fortsättningsvis kunna hålla våra bryggor i bra och säkert skick.

Då inga höjningar gjorts de senaste åren så föreslogs det att höja avgiften med 500kr/år och medlem.
En röstning genomfördes och samtliga närvarande (24 st röstberättigade) röstade JA till denna höjning.