Kategoriarkiv: Okategoriserade

Höjda avgifter 2025

På årsmötet den 4:e maj beslutades att höja medlemsavgifterna med 250kr/plats.
De nya avgifterna början 2025.

Nya avgifter

 • Liten båtplats 1650 kr/år,
 • Stor båtplats 1850 kr/år.
 • Städavgift 600 kr vid utebliven medverkan på någon av städdagarna.
 • 1000 kr för ej upptagna båtar 1:e december.
 • 500 kr för båtar uppdragna på klubbens gräsmatta som inte är sjösatta
  till städdagarna.

Årsmöte och Städdagar 2024

Den 4:e/5:e maj är det årsmöte och städdagar
Lördagen 4:e maj

 • 09:00-09:30 – Årsmöte (motioner ska vara inkomna senast 20/4)
 • 10:00-14:00 – Städdag
Söndagen 5:e maj
 • 10:00-14:00 – Städdag
Som medlem i HBIF båtklubb så har man skyldighet att delta på en av städdagarna. Missa in att pricka av dig på listan som finns inne i klubblokalen under dagen. De medlemmar som inte medverkar på någon av städdagarna betalar istället en städavgift på 600kr.

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Mötets behöriga utlysande
3. Dagordningens godkännande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet
6. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2023
7. Föredragning av revisionsberättelsen för 2023
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Valberedningen presenterar förslag till ny styrelse
10. Val ny styrelse
11. Val av valberedning
12. Presentation av avfallshanteringsplan
13. Nytt krav på personnummer i BAS för alla medlemmar
14. Presentation av budget för 2024
15. Fastställande av avgifter (se nedan)
16. Behöriga för bankärenden och firmatecknare 2024
17. Inkomna motioner
18. Övriga frågor
19. Mötes avslutning

Valberedningens förslag

Att välja för 2 år

 • Kassör: Benny Lindqvist
 • Sekreterare: Sten Westberg
 • Ledamot: André Conradsson
 • Suppleant: Magnus Dahlqvist

Sitter kvar 1 år

 • Ordförande: Mikael Trieb
 • Ledamot: Peter Hellberg
 • Ledamot: Oliver Atterflod
 • Revisor: Jan Wentzell?

Avgifter

Förslag: Ökning av medlemsavgifterna med 250kr
 • Liten båtplats 1400 kr inkl medlemsavgift och avgift till ÖBF.
 • Stor båtplats 1600 kr inkl medlemsavgift och avgift till ÖBF.
 • Städavgift 600 kr vid utebliven medverkan på någon av städdagarna.
 • 1000 kr för ej upptagna båtar 1:e december.
 • 500 kr för båtar uppdragna på klubbens gräsmatta som inte är sjösatta till städdagarna.

Medlemsavgifter 2024

För er som undrar så kommer fakturan för medlemsavgifter att skickas ut inom kort!
Fakturan kommer via mail, det kan hända att det hamnar i spam-korgen men vi skickar ut sms i samband med faktureringen så har du inte fått fakturan när sms:et kommer så håll gärna lite koll i din spam-korg.

Kräftfiske 2023

Årets kräftfiske börjar fredagen 28:e juli klockan 18:00 och slutar den 30:e september klockan 09:00.

Fiskeregler:

 1. Endast familjemedlem som har del i båtplats äger rätt att fiska.
 2. Endast 4 burar + 4 håvar per båtplats får användas, oavsett hur många familjemedlemmar / inbjudna vänner som fiskar. Markörbojar eller flöten ska märkas med båtplatsnummer.
 3. Fisket får endast ske inom tider 18.00 och 09.00. Burar får vittjas under hela den angivna tiden. Burar som ligger i andra tider äger klubben rätt att konfiskera. Ev. kräftor i dessa burar tillfaller klubben. Burarna är förverkade och kan säljas vidare av klubben. Samma sak gäller burar som ligger utanför angivet fiskeområde.
 4. Flytande linor får ej användas!
 5. Medlem som missbrukar ovan angivna regler kan komma att fråntas sin rätt till båtplats inom HBIF i enlighet med stadgarna §2.1. Styrelsen beslutar om sådan åtgärd. Ev. dispositionsavgift återbetalas ej.
 6. Fisket får ske inom följande anvisat område:
  • En tänkt rak linje från ”Inges udde” till mitten av ön.
  • Från ön i rak linje in mot pumphuset.
  • Från bryggorna A, B, och C vid Vattugränd.
  • Från bryggan D, nedströms Charlottenborgsleden. Fiske med båt är inte tillåtet här. Burar ska läggas i från, och fästas i bryggan
  • Alla medlemmar har rätt att fiska inom samtliga områden och bryggor, oavsedd vilken brygga man har sin båtplats vid.
Fiskeområde

Årsmöte & Städdagar 2023

Den 6:e/7:e maj är det årsmöte och städdagar
Lördagen 6:e maj

 • 09:00-09:30 – Årsmöte (motioner ska vara inkomna senast 28/4)
 • 10:00-14:00 – Städdag
Söndagen 7:e maj
 • 10:00-14:00 – Städdag
Som medlem i HBIF båtklubb så har man skyldighet att delta på en av städdagarna. Missa in att pricka av dig på listan som finns inne i klubblokalen under dagen. De medlemmar som inte medverkar på någon av städdagarna betalar istället en städavgift på 600kr.

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Mötets behöriga utlysande
3. Dagordningens godkännande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet
6. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2022
7. Föredragning av revisionsberättelsen för 2022
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Valberedningen presenterar förslag till ny styrelse
10. Val ny styrelse
11. Val av valberedning
12. Presentation av budget för 2023
13. Fastställande av avgifter (se nedan)
14. Behöriga för bankärenden och firmatecknare 2023
15. Inkomna motioner
16. Övriga frågor
17. Mötes avslutning

Valberedningens förslag

Att välja för 2 år

 • Ordförande: Mikael Trieb
 • Ledamot: Peter Hellberg
 • Ledamot: Oliver Atterflod – NY
 • Revisor: Jan Wentzell

Sitter kvar 1 år

 • Kassör: Benny Lindqvist
 • Sekreterare: Sten Westberg
 • Ledamot: André Conradsson
 • Suppleant: Magnus Dahlqvist

Avgifter

 • Liten båtplats 1400 kr inkl medlemsavgift och avgift till ÖBF.
 • Stor båtplats 1600 kr inkl medlemsavgift och avgift till ÖBF.
 • Städavgift 600 kr vid utebliven medverkan på någon av städdagarna.
 • 1000 kr för ej upptagna båtar 1:e december.
 • 500 kr för båtar uppdragna på klubbens gräsmatta som inte är sjösatta till städdagarna.

Höjd båtplatsavgift 2023

Liten båtplats: 1400kr/år (inkl medlemsavgfit 200kr)
Stor båtplats: 1600kr/år (inkl medlemsavgfit 200kr)

På årsmötet 2021 fick styrelsen i uppgift att ta fram en reinvesteringsplan för våra bryggor.
Resultatet från denna skickades ut till samtliga medlemar i början på 2022 som underlag till årsmötet.
Under årets möte så presenterades återigen detta underlag vilket följdes av en diskussion om rimlig höjning av medlemsavgiften för att även fortsättningsvis kunna hålla våra bryggor i bra och säkert skick.

Då inga höjningar gjorts de senaste åren så föreslogs det att höja avgiften med 500kr/år och medlem.
En röstning genomfördes och samtliga närvarande (24 st röstberättigade) röstade JA till denna höjning.

Kräftfiske 2022

Årets kräftfiske börjar fredagen 29:e juli klockan 18:00 och slutar den 3:e oktober klockan 09:00.

Fiskeregler:

 1. Endast familjemedlem som har del i båtplats äger rätt att fiska.
 2. Endast 4 burar + 4 håvar per båtplats får användas, oavsett hur många familjemedlemmar / inbjudna vänner som fiskar. Markörbojar eller flöten ska märkas med båtplatsnummer.
 3. Fisket får endast ske inom tider 18.00 och 09.00. Burar får vittjas under hela den angivna tiden. Burar som ligger i andra tider äger klubben rätt att konfiskera. Ev. kräftor i dessa burar tillfaller klubben. Burarna är förverkade och kan säljas vidare av klubben. Samma sak gäller burar som ligger utanför angivet fiskeområde.
 4. Flytande linor får ej användas!
 5. Medlem som missbrukar ovan angivna regler kan komma att fråntas sin rätt till båtplats inom HBIF i enlighet med stadgarna §2.1. Styrelsen beslutar om sådan åtgärd. Ev. dispositionsavgift återbetalas ej.
 6. Fisket får ske inom följande anvisat område:
  • En tänkt rak linje från ”Inges udde” till mitten av ön.
  • Från ön i rak linje in mot pumphuset.
  • Från bryggorna A, B, och C vid Vattugränd.
  • Från bryggan D, nedströms Charlottenborgsleden. Fiske med båt är inte tillåtet här. Burar ska läggas i från, och fästas i bryggan
  • Alla medlemmar har rätt att fiska inom samtliga områden och bryggor, oavsedd vilken brygga man har sin båtplats vid.
Fiskeområde

Årsmöte och städdagar 2022

Den 7:e/8:e maj är det årsmöte och städdagar
Lördagen 7:e maj
* 09:00-09:30 Årsmöte (motioner ska vara inkomna senast 23/4)
* 10:00-14:00 Städdag
Söndagen 9:e maj
* 10:00-14:00 Städdag

Länk till Dagordningen: http://www.hbifmotala.se/wp-content/uploads/2022/05/Dagordning_arsmote_2022-05-07.pdf
Länk till Bilaga: http://www.hbifmotala.se/wp-content/uploads/2022/05/Bilaga_arsmote_2022.pdf

Som vanligt bjuder klubben på lunch under dagen!