Båtplatser – information

För att äga en båtplats krävs att man är medlem i HBIF.
Medlemsavgiften betalas årsvis och följer båtplatsen, det vill säga att om en båtplats säljs och säljaren betalat medlemsavgift för det innevarande året tas ingen ny medlemsavgift ut av den nya ägaren för innevarande år.
Vid årsmötet 2014 beslutades om en höjning av avgifterna från och med 2015.
De nya avgifter för 2015 är:

För liten båtplats: 900:- / år
För stor båtplats: 1100:- / år

Medlemsavgifter återbetalas ej.

Försäljning av båtplats.
Priser för båtplatser får enligt föreningens beslut inte överstiga:
-för liten båtplats:  6.000:- SEK.
-för stor båtplats:   9.000:- SEK.

Då ägarbyte sker ska detta omgående anmälas till HBIF:s styrelse. Blankett för detta kan hämtas hos HBIF:s ordförande eller via länken nedan.

Blankett – anmälan ägarbyte

Uthyrning av båtplats.
Det kan finnas tider då man inte kan eller vill nyttja sin båtplats. Då finns möjligheten att hyra ut den. Observera att i uthyrningen ingår inte rätten till kräftfiske, denna förmån får inte överlåtas.

Vid uthyrning av båtplats ska detta omgående anmälas till HBIF:s styrelse. Blankett för detta kan hämtas hos HBIF:s ordförande eller via länken nedan.

Blankett – anmälan uthyrning