månadsarkiv: april 2023

Årsmöte & Städdagar 2023

Den 6:e/7:e maj är det årsmöte och städdagar
Lördagen 6:e maj

 • 09:00-09:30 – Årsmöte (motioner ska vara inkomna senast 28/4)
 • 10:00-14:00 – Städdag
Söndagen 7:e maj
 • 10:00-14:00 – Städdag
Som medlem i HBIF båtklubb så har man skyldighet att delta på en av städdagarna. Missa in att pricka av dig på listan som finns inne i klubblokalen under dagen. De medlemmar som inte medverkar på någon av städdagarna betalar istället en städavgift på 600kr.

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Mötets behöriga utlysande
3. Dagordningens godkännande
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet
6. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2022
7. Föredragning av revisionsberättelsen för 2022
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Valberedningen presenterar förslag till ny styrelse
10. Val ny styrelse
11. Val av valberedning
12. Presentation av budget för 2023
13. Fastställande av avgifter (se nedan)
14. Behöriga för bankärenden och firmatecknare 2023
15. Inkomna motioner
16. Övriga frågor
17. Mötes avslutning

Valberedningens förslag

Att välja för 2 år

 • Ordförande: Mikael Trieb
 • Ledamot: Peter Hellberg
 • Ledamot: Oliver Atterflod – NY
 • Revisor: Jan Wentzell

Sitter kvar 1 år

 • Kassör: Benny Lindqvist
 • Sekreterare: Sten Westberg
 • Ledamot: André Conradsson
 • Suppleant: Magnus Dahlqvist

Avgifter

 • Liten båtplats 1400 kr inkl medlemsavgift och avgift till ÖBF.
 • Stor båtplats 1600 kr inkl medlemsavgift och avgift till ÖBF.
 • Städavgift 600 kr vid utebliven medverkan på någon av städdagarna.
 • 1000 kr för ej upptagna båtar 1:e december.
 • 500 kr för båtar uppdragna på klubbens gräsmatta som inte är sjösatta till städdagarna.