Info från Saab

Vi har fått information från Saab gällande riskområdet utanför Saabs anläggning ute i Vättern.