månadsarkiv: maj 2024

Höjda avgifter 2025

På årsmötet den 4:e maj beslutades att höja medlemsavgifterna med 250kr/plats.
De nya avgifterna början 2025.

Nya avgifter

  • Liten båtplats 1650 kr/år,
  • Stor båtplats 1850 kr/år.
  • Städavgift 600 kr vid utebliven medverkan på någon av städdagarna.
  • 1000 kr för ej upptagna båtar 1:e december.
  • 500 kr för båtar uppdragna på klubbens gräsmatta som inte är sjösatta
    till städdagarna.