Om föreningen

Hårstorpssjöns Båt- och Intresseförening

är som namnet antyder en förening för människor med intresse för sjö- och båtliv i allmänhet och med anknytning till Hårstorpssjön i synnerhet.

Att kunna ha en båtplats straxt intill där man bor är ju en fantastisk möjlighet som är attraktiv för många. Därför är det alltid ett stort intresse för båtplatser hos HBIF.
När en båtplats blir till salu går det inte många dagar innan den är såld.